Aliancia za rodinu oceňuje pomoc KDH

Aliancia za rodinu chce vyjadriť svoju vďaku všetkým členom Kresťanskodemokratického hnutia, ktorí významne pomohli pri organizovaní petície.

AzR_0004-2_0Boli to nielen stretnutia a odborné diskusie na úrovni predsedu a vedenia hnutia, ale hlavne priama podpora členov hnutia, ktorí sa osobne angažovali pri zbieraní podpisov pre petíciu. Pomoc členov KDH, ktorí ako dobrovoľníci strávili mnoho hodín pri zbieraní podpisov bola skutočne neoceniteľná. Sme tiež radi, že  sa podarilo vďaka parlamentnej iniciatíve naplniť prvý z cieľov AzR – dosiahnuť stav, kedy je manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou definované a chránené v našej legislatíve na najvyššej možnej úrovni – v Ústave Slovenskej republiky. Ďakujeme KDH za postoj v tejto veci a veríme, že členovia KDH budú  spolu s ostatnými dobrovoľníkmi, tak ako doteraz, stabilnou oporou pri informovaní verejnosti o samotnom referende a jeho potrebnosti pre ochranu rodiny, manželstva a detí.